MR5 | Xử lý lỗi trên Smartpro
Do sai cấu trúc số hóa đơn liền trước, nên Smart không tăng được số hóa đơn liền sau
10
11
2019
Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit,..
10
11
2019
Do sai mã vùng trên máy tính. Nên set về English United State và Defaul Format
29
01
2020
Smartpro chỉ cảnh báo trùng khi loại thuế là R,V,TT,NK 
13
11
2019
cài lại office và cài lại driver máy in
13
11
2019
Lỗi do Add-In phần mềm đọc Foxit. Hãy gỡ Add-In này ra qua các bước hướng dẫn sau
13
11
2019
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay