Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

SM0003 | Cách tạo mã khách hàng, mã hàng hóa, mã tài khoản

Xem Video1 hoặc Video2 

Tạo tài khoản kế toán

  1. Mở danh mục tài khoản menu 2.1.1 như hình (double lick để mở)

     

  2. Sau đó, nhấn tổ hợp phím Ctrl + N để thực hiện thêm mã mới. Sau đó thực hiện thêm mã theo Form

Tạo mã khách hàng, nhà cung cấp (gọi chung là mã đối tượng pháp nhân)

  1. Mở danh mục đối tượng pháp nhân menu 2.1.3 như hình (double lick để mở)

  2. Sau đó, nhấn tổ hợp phím Ctrl + N để thực hiện thêm mã mới. Sau đó thực hiện thêm mã theo Form

Tạo mã vật tư hàng hóa

  1. Tương tự, mở danh mục vật tử hàng hóa menu 2.2.1 (double lick để mở)
  2. Sau đó, nhấn tổ hợp phím Ctrl + N để thực hiện thêm mã mới. Sau đó thực hiện thêm mã theo Form
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay