Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

SM0001 | Hướng dẫn tạo database mới

Xem Video

 1. Đăng nhập vào database mẫu (mỗi data mẫu đã được khai báo tương ứng theo QĐ kế toán)
  Chú ý thực hiện đúng theo thứ tự như hình

   

 2. Thực hiện tạo database như hình

   

 3. Nhập tên data cần tạo

   

 4. Tắt phần mềm ⇒ đăng nhập vào data mới tạo để làm việc (thao tác như bước 1)
 5. Xong

 

Lưu ý quan trọng:

- Tất cả các máy cài mới đều có 04 database mẫu (gồm X15, X48, X133, X200 ). Các database mẫu này các bạn sẽ không sử dụng được ⇒ nên phải tạo data mới khi làm việc

- 04 database mẫu tương ứng như sau :

STT
database
Nội dung
1
X133
Khai báo theo thông tư 133, Năm bắt sử dụng 2019 (DN vừa và nhỏ)
2
X200
Khai báo theo thông tư 200, Năm bắt sử dụng 2015  (DN lớn)
3
X48
Khai báo theo quyết định 48, Năm sử dụng cuối cùng 2018 (DN vừa và nhỏ)
4
X15
Khai báo theo quyết định 15, Năm sử dụng cuối cùng 2014 (DN lớn) 

- Đăng nhập đúng datase mẫu như trên để tạodata mới ⇒ phần mềm sẽ sao chép các khai báo ở data đăng nhập sang data mới

- Thông tin đăng nhập mặc định : Người dùng :  QUANLY  mật khẩu :  1 

Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay