Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

Bảng giá Chữ ký số CA2

1. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

1.161.000

1.992.000

2.828.000

Token

500.000

500.000

0

Giá trước thuế

1.661.000

2.492.000

2.828.000

VAT(10%)

166.100

249.200

282.800

Tổng thanh toán

1.827.100

2.741.200

3.110.800

2. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

1.161.000

1.992.000

2.643.000

Token

Giá trước thuế

1.161.000

1.992.000

2.643.000

VAT(10%)

116.100

199.200

264.300

Tổng thanh toán

1.227.100

2.191.200

2.907.300

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài

Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay