Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

SM0006 | Sao lưu dữ liệu để lưu trữ

Xem video

  1. Mở chức năng sao lưu như hình

     

  2. Chọn nơi lưu file và đặt tên file muốn sao lưu
  3. Mục 2 thực hiện theo hướng dẫn hình dưới
    Thức hiện tiếp bước 3 như hình trên

    Hoàn thành

Lưu ý:

- Nên backup dữ liệu khi chốt sổ hoặc đã hoàn thành nộp BCTC cho cơ quan thuế

- File backup nên lưu trên mail hoặc máy tính khác để tránh rủi ro như virus hoặc mất máy, sét đánh ...

- Nên dùng phần mềm nén file để tối ưu dung lượng file khi lưu trữ

Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay